Đang tải dữ liệu ...
Trang chủ › Tùy bút › Long Đoàn Ngày Về
Long Đoàn Ngày Về
Tác giả:
Không gian trầm lắng bốn mùa
Mây trôi bảng lảng gió lùa non xanh
Cây chen đá tựa lầu tranh
Long Đoàn cổ tự mùa thanh tịnh nguồn
Chuông chiều mõ sớm lòng buông
Suối reo diệu pháp chim thường hòa kinh
Dòng đời thế sự lênh đênh
Nẻo về diệu thể chân kinh mở lòng

CÁC BÀI KHÁC:
Quê Hương - (24/06/2012)