Đang tải dữ liệu ...
Tin tức trong tỉnh Tin tức
Cập nhật: 19/08/2018 
ĐẠO TRÀNG PHẬT TỬ CÁC TỰ VIỆN NI TRONG TỈNH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ NI GIỚI TỈNH ĐẮK NÔNG
Vào sáng ngày 13/6 Mậu tuất, tại chùa Phước Quang, huyện Đắk Song, nhân dịp lễ Bố tát định kỳ trong mỗi nữa tháng mùa hạ của Ni giới trong toàn tỉnh; dưới sự hướng dẫn của chư vị trụ trì, đạo tràng Phật tử các chùa ni trong tỉnh đã tề tựu về điểm hạ chư ni, phát tâm cúng dường trai tăng, trợ duyên cho chư tôn đức ni an tâm tu tập trong ba tháng hạ.
 
 
 

Chư tôn đức Ni hành nghi lễ Bố Tát

 
 
 
 

Với tấm lòng chí thành chí kính, đại diện Phật tử đạo tràng dâng lời tác bạch cúng dường, nguyện cầu chư Phật chứng minh, chư tôn đức Ni thùy từ mẫn nạp, đồng hồi hướng phước báu đến kẻ còn, người mất trong gia quyến đều được thấm nhuần lợi lạc. 

 
SC Đức Tâm - đại lao Ni chúng tán thán công đức cúng dường hộ trì Phật pháp của quý Phật tử và cung thỉnh Đại chúng đồng niệm Phật hồi hướng. 
 
  
 
 
 

Chư Ni thực hành nghi thức cúng dường trai tăng


Lễ Bố tát và cúng dường trai tăng đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và thập phần viên mãn.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát.

  
 

 

 
 


TTTT HUỆ PHÁP

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Tin tức trong tỉnh Tin tức