Đang tải dữ liệu ...
Đi tìm đức Dũng trong tố chất người áo lam
(19/11/2014)
Gia đình Phật tử (GĐPT) là một tổ chức tôn giáo đã được hình thành cách đây hơn 60 năm. Bao thế hệ áo lam đến rồi đi, còn rồi mất, nhưng tổ chức vẫn giữ vững nhờ một đường lối chánh đáng, hệ thống tổ chức chặt chẽ, cơ cấu lãnh đạo sáng suốt.
Mối Quan Hệ Giữa Tu Sĩ Và Cư Sĩ
(09/10/2014)
Sau khi Thế Tôn nhập diệt, các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống cung kính tùy thuận bậc Ðạo Sư; sống cung kính tùy thuận pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học pháp; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống cung kính tùy thuận tiếp đón. Ðây là nhân, đây là duyên, sau khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài(1).
Người Phật tử đi chùa chớ hiểu lầm về Phật, Pháp, Tăng
(29/11/2013)
Có người than rằng: Tại sao ở nước ngoài ít người năng lui tới chùa lễ Phật, tụng kinh? Trong số những người tới chùa, ít người thực sự tu hành, theo nghĩa tu là sửa đổi, mà vẫn thói nào tật ấy? Tới chùa để cầu xin Phật, để cúng dường Thầy, để gặp bạn bè nói chuyện vui (hoặc chuyện không vui) như vậy làm sao đạo Phật phát triển và tồn tại được?
Lời của Đại sư Hám Sơn
(08/09/2013)
Phật dạy: “Từ thân xuất gia, biết được tâm, đạt được gốc, hiểu pháp vô vi gọi là Sa-môn thường hành 250 giới”...
Làm sao biết một vị A-la-hán?
(08/09/2013)
Vua Pasenadi hỏi Đức Phật về bảy vị Ni-kiền-tử lõa thể bện tóc: - Bạch Thế Tôn, có phải những Tôn giả ấy là những vị A-la-hán trên đời này, hay là những vị đang đi trên con đường hướng đến đạo quả A-la-hán? Đức Phật trả lời:
Hãy Để Tâm Bình Yên
(07/04/2013)
Chúng ta có được bình yên không? Tâm chúng ta có được hạnh phúc an lạc không? Nếu không thì chúng ta hãy đưa tâm trở về với bình yên. Thế nào là bình yên? Tâm bình yên là tâm không bị căng thẳng, lo sợ hay buồn khổ bức bách. Tâm bình yên là tâm thanh tịnh, nhẹ nhàng, mát mẻ, an vui. Khi bình yên thì chúng ta không bị đốt cháy vì lửa ái dục, sân hận hoặc sầu bi.
Cảm thông và tha thứ
(29/03/2013)
Khi bạn yêu thương ai đó, điều tất nhiên là bạn sẽ bắt đầu quan tâm đến người ấy. Nếu bạn chưa có đủ sự quan tâm, điều đó chứng tỏ rằng lòng yêu thương của bạn chưa được nuôi dưỡng đủ lớn. Mặt khác, khi bạn quan tâm đến một người khác, điều thú vị sẽ xảy ra là bạn bắt đầu hiểu được nhiều điều hơn về người ấy, ngay cả những điều mà có thể trước đây bạn chưa hề nghĩ đến
Ý nghĩa ngày xuất gia của Đức Phật
(19/03/2013)
Hàng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Có ai ở đời mãi đâu mà giận với hờn
(11/03/2013)
Hỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sống lâu thì chúng ta phải tu hạnh hỷ xả.
Phật tử, nên tu theo Pháp môn nào?
(03/01/2013)
Đặc ngữ của Tịnh độ có câu “Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây phương”. Lúc Thân Khẩu Ý thanh tịnh, thì Thiền và Tịnh giống nhau. Hoặc lúc niệm Phật mà có được nhất tâm bất loạn và lúc “Đối cảnh vô tâm thì không cần nói đến Thiền”. Điểm nầy cho thấy Thiền và Tịnh là anh em sinh đôi. Tâm Tịnh, mới có Độ Tịnh.

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Phật Học Tổng hợp