Đang tải dữ liệu ...
Cư Iút: Lễ Đặt đá xây dựng chùa Phổ Chiếu
(19/04/2016)
Ngày mùng 8/03/BínhThân (14/04/2016), tại chùa Phổ Chiếu, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Sư cô Thích Nữ Quảng Tâm trụ trì cùng Phật tử bổn tự trang nghiêm tổ chức lễ Đặt đá trùng tu xây dựng.