Đang tải dữ liệu ...
Chơn tâm sờ sờ
(29/12/2015)
"Không BIẾT! Không BIẾT!" Mặc cho người lý luận phải quấy hay chỉ trích bàn tán lăng xăng, nhưng: "Nó vẫn sờ sờ đấy thôi!" Đó là một sự thật muôn đời xin gởi lại cho tất cả ai ai!
Thầy "Tây" dạy thiền ở Việt Nam
(13/09/2012)
Ở giữa lòng TPHCM đã có một người Hà Lan tích cực trong việc truyền dạy thiền cho chính người Việt Nam. Từ năm 2010 đến nay, Robert Bridgeman đã hướng việc giảng dạy của mình đến đối tượng doanh nhân.