Đang tải dữ liệu ...
Vì sao ngày càng nhiều người trên thế giới tiếp cận đạo Phật
(27/12/2015)
Ngày nay nhiều người trên thế giới biết nhiều về đạo Phật và chấp nhận đạo Phật như một triết lý sống, vượt ra khỏi giới hạn của một tôn giáo đơn thuần. Mặc dù theo thống kê năm 2010, đạo Phật là tôn giáo đứng thứ 4 trên thế giới, tuy nhiên con số thực tế có thể nhiều hơn nữa. Vì sao ngày càng nhiều người trên thế giới tiếp cận đạo Phật?
Chiến đấu với phiền não
(11/11/2015)
Chiến đấu với phiền não là chiến đấu với lòng tham, sự căm ghét, mê lầm, v.v… đây là những kẻ thù. Trong tu tập theo con đường của Bụt, chúng ta chiến đấu với phiền não bằng sự kham nhẫn. Chúng ta chiến đấu bằng cách chịu đựng vô số tâm trạng của chúng ta.
Đức tin liệu cũng có ba bảy đường?
(07/11/2015)
Với sự quan sát và cách nhìn của một Phật tử trí thức về các hiện tượng Phật giáo trong xã hội hiện tại, trong mong ước xây dựng một nền Phật giáo chánh tín, GN trân trọng giới thiệu bài viết của Tiến sĩ Phạm Văn Nga, pháp danh Nguyên Cẩn về vấn đề đức tin và chánh tín.
Bên ngưỡng cửa của pháp hành
(06/11/2015)
Vấn đề tín ngưỡng tôn giáo không còn gì để nói, vì đó là hiện tượng của cuộc sống như bao cuộc sống trong xã hội con người, có cả hai mặt: tiêu cực và tích cực.
Đi chùa - Bước đầu của hành trình tâm linh
(30/08/2014)
Sự va chạm này là một cơ hội lớn cho chúng ta thử nghiệm với chính mình.
Công đức lễ Phật
(08/02/2014)
Những ngày đầu xuân, có không ít người lên chùa dâng hương, lễ Phật, cầu nguyện một năm mới vạn sự hanh thông tốt lành. Rồi mỗi khi đến chùa, dù có khóa lễ hay không thì bất cứ người con Phật nào cũng dành chút thời gian cung kính lễ lạy chư Phật, Bồ-tát. Ai cũng biết lạy Phật, phụng sự Tam bảo thì công đức, phước báo vô lượng.
Hành trình Bồ-tát Thường Bất Khinh
(03/07/2013)
Bấy giờ có vị Tỳ kheo Bồ Tát tên Thường Bất Khinh. Đắc Đại Thế! Vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh? Vị Tỳ Kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni hoặc ưu bà tắc, ưu bà di, thảy đều khen ngợi lễ lạy mà nói rằng:" Tôi rất kính quý ngài, chẳng dám khinh mạn. Vì sao? Vì quý ngài đều tu hạnh Bồ Tát đặng làm Phật." (Kinh Pháp Hoa_Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát)
Giá trị của An cư kiết ha trong đời sống hiện đại
(29/05/2013)
Ngày nay, khái niệm An cư kiết hạ không còn xa lạ với những người đệ tử Phật. Theo Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết ma (q.4) giải thích nghĩa lý an cư như sau: “Thân và tâm tĩnh lặng gọi là an. Quy định thời gian ở một chỗ gọi là cư”. Hay nói cách khác, khái niệm an cư cần được hiểu “An” là an tịnh nội tâm, “Cư” là kỳ hạn cư trú tu tập, chuyển hóa tâm thức trong suốt thời gian nhất định nào đó.
Ðạo Phật có thể đem lại những gì cho giáo dục ngày nay?
(23/12/2012)
Giáo dục căn bản là truyền đạt. Thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác kinh nghiệm sống của một cộng đồng. Những lý thuyết, những thực hành, những thủ thuật trong các nghề nghiệp để sinh nhai kiếm sống, đó là một phần rất thực tiễn, không thể thiếu của giáo dục. Nhưng chỉ là một phần mà thôi. Vì sống chính là quan hệ mình với mình, mình với người, mình với vạn vật, với thiên nhiên.
Những điểm quan trọng trong thời kỳ Phật học Nguyên thủy
(16/12/2012)
Trong học thuyết Tứ đế của Thích Ca, duyên khởi là đặc tính xuyên suốt biểu hiện sự bất đồng quan điểm với những hệ thống triết học khác về vũ trụ.

CÁC BÀI VIẾT TRONG MỤC: Phật Học Phật Học Lược Khảo